Technische Commissie

De TC is één van de ondersteunende commissies van Rugby Club Groningen en maakt de technische vertaling van het algemeen beleid zoals dat door het bestuur op hoofdlijnen is bepaald. Meer concreet richt de TC zich op de opleiding en de vorming op het rugby technische vlak. Dit omvat de opleiding en de vorming van de spelers en speelsters én van de trainers en de referees. De TC houdt hierbij de ontwikkeling, de uitvoering en het toezicht van het technische beleid in de gaten.

Het algemene beleid is vanzelfsprekend van invloed op de vertaling naar het technische beleid van de vereniging (bijvoorbeeld geen betaalde spelers van buiten de vereniging, zowel breedte- sport en topsport, normen en waarden die horen bij de rugbysport, etc).

De TC bestaat uit 7 leden, te weten een voorzitter en afvaardigingen vanuit de jeugd, senioren (heren en dames) en vanuit de scheidsrechters. Deze groep komt grofweg eens per maand bij elkaar voor overleg.

Bert Oeseburg, Voorzitter
Tim de Vries, Heren 1 en 2
Marie-Louise Pieren, Lady Bears
Dave Summerfield, Heren 3 en veteranen
Yorrick Wouwenaar, jeugd
Erwin Hoogland, scheidsrechters en jeugdtrainers
Anton Werth, algemeen

taken tC

• Het vertalen van het algemeen beleid naar het technisch beleid.
• Zorgen voor een goede communicatie / openstaan voor signalen vanuit de diverse spelersgroepen en de scheidsrechters groep.
• Hieruit voorstellen doen, advies geven aan het bestuur (gevraagd en ongevraagd).
• Kaders vaststellen voor de voortgang (vaardigheden) van de jeugdspelers (‘Het Groninger plan’).
• Zorgen voor een goede overgang van jeugd naar senioren (o.a. kaders vaststellen voor dispensatie).
• Bewaken van de uitvoering.

contact En Documenten

technischecommissie@rugbyclubgroningen.nl
Protocol sneeuw en vorst
Stagebegeleiding bij RCG
Selectie en Wisselbeleid jeugd RCG

Scroll naar boven