Contributie

Zoals bij elke sportvereniging wordt ook bij Rugby Club Groningen contributie (inclusief contributie aan de bond) betaald. Deze contributie wordt jaarlijks vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering. De huidige contributiebedragen voor seizoen 2022-2023 zijn hieronder weergegeven.

Leeftijd Lidsoort Omschrijving Bedrag
19+ jaar Senioren Wedstrijden + trainen € 280,-
19+ jaar  Recreanten 6 wedstrijden + trainen € 187,-
16 t/m 18 jaar U19 – Colts Jeugdwedstrijden + trainen € 187,-
14 t/m 15 jaar U16 – Junioren Jeugdwedstrijden + trainen € 159,-
12 t/m 13 jaar U14 – Cubs Jeugdwedstrijden + trainen € 159,-
10 t/m 12 jaar U12 – Mini’s TBM wedstrijden + trainen € 134,-
8 t/m 9 jaar U10 – Benjamins TBM wedstrijden + trainen € 134,-
6 t/m 7 jaar U8 – Turven TBM wedstrijden + trainen € 108,-
4 t/m 5 jaar U6 – Guppen Trainen “Grunnings Grut” € 100,-

Voor een Tientjeslid geldt een contributiebedrag van € 30,- en voor Social Rugby en de Veteranen bedraagt de contributie € 85,-

De contributie wordt geïnd via Club Collect. Leden ontvangen in het najaar per email bericht van Club Collect met een betaalverzoek en de betaalmogelijkheden. Het is mogelijk om in termijnen te betalen.
Als de contributie is betaald, kan de spelerskaart in orde worden gemaakt die nodig is voor deelname aan wedstrijden.

Sponsors