Teaminformatie

Rugby Club Groningen heeft 6 jeugdteams, gesplitst in twee groepen: TBM en CJC. TBM is de verzamelnaam voor de jongste teams Turven, Benjamins en Mini’s. CJC staat voor Cubs, Junioren en Colts.

Trainer/coach
Elk jeugdteam heeft een hoofdtrainer/coach en meerdere ondersteunende trainers. Vanaf de Cubs is bij de wedstrijd een van de spelers de captain van het team.

Teammanager
Elk team (met uitzondering van de guppen) heeft een teammanager (TM). Dat is een ouder (of twee) die zorgdraagt voor de praktische regelzaken rondom toernooien en/of wedstrijden en indien nodig bij trainingen. De teammanager is de hoofdschakel in de communicatie tussen de trainer/coach en de ouders/spelers.

Ouders
Ouders hebben ook een belangrijke rol bij het team van hun kind.
– Zij zorgen dat hun kind op tijd is bij trainingen en wedstrijden of tijdig is afgemeld.
– Zij hebben een positieve en respectvolle houding langs de lijn.
– Zij dragen bij aan het vervoer en de begeleiding van het team bij toernooien en wedstrijden.
– Zij dragen hun steentje bij als het gaat om vrijwilligerstaken zoals een bardienst draaien bij een jeugdwedstrijd, het verzorgen van eten na de wedstrijd, het wassen van de wedstrijdtenues en trainingshesjes enz.

Whatsapp
Elk team heeft een eigen whatsappgroep voor de onderlinge communicatie. Bij de TBM is dit een appgroep met de ouders, trainer/coach en teammanager. Bij de CJC is dit een appgroep met de trainer/coach en spelers en desgewenst een appgroep voor de ouders, trainer/coach en teammanager.

Overstap naar nieuw team
Een speler zit twee jaar (op basis van geboortejaar) in een team en stroomt daarna door naar het volgende team. Als een speler overgaat naar een nieuw team stelt de bond verplicht dat er een nieuwe pasfoto moet worden aangeleverd voor het ledenregistratiesysteem. Vanuit de RCG ledenadministratie wordt de betreffende speler per mail hieraan herinnerd.

Scroll naar boven