Commissies RCG

Barcommissie

De barcommissie van Rugby Club Groningen is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de bar en de keuken. Naast het verzorgen van de inwendige mens, zorgt de barcommissie onder andere ook voor het samenstellen van de roosters ten behoeve van het vervullen van de bardiensten van de tapploeg.

De inkoop en de samenstelling van het assortiment worden ook door de commissie verzorgd, evenals de extra’s tijdens toernooien en de door de barcommissie geregelde feesten. Dit varieert van hapjes tot de jaarlijkse BBQ- en Mosselavond.

De commissie bestaat op dit moment uit 5 personen (vrijwilligers).

De bemanning van de bar gebeurt door de tapploeg. De tapploeg is een groep vrijwilligers (al dan niet spelers) die na het volgen van een IVA instructie de bezetting van de bar en keuken op zich neemt. Naast de IVA instructie krijgen de tapploegleden ook, als het nodig is, een tapinstructie.

Tapploegleden draaien ongeveer 1 keer per maand een bardienst. In overleg met de barcommissie kan dit een trainingsavond zijn of een wedstrijddag. De tapploeg bestaat uit ongeveer 20 vrijwilligers uit de dames- en herenteams en partners. Meer vrijwilligers kunnen we goed gebruiken.

Tapploegleden zijn van belang voor de rugbyclub. Er wordt niet alleen voor een hapje en drankje, voor de spelers en de toeschouwers, gezorgd maar ook voor inkomen voor de rugbyclub.

De Barcie

Sponsorcommissie

De sponsorcommissie houdt zich voornamelijk bezig met:
• Het uitzetten van het sponsorbeleid
• Het leggen en onderhouden van contacten ten aanzien van bestaande en potentiële sponsors
• Het schrijven en uitdragen van een sponsorvoorstel
• Zorgdragen voor opvolging van de gemaakte afspraken

Om de groei die we als Rugby Club Groningen voor ogen hebben, te bewerkstelligen is sponsoring van buitengewoon belang. Hierbij een oproep aan een ieder die een idee heeft om hier op een of ander wijze aan bij te dragen, neem contact op met Cariena Wiersema of Marijn Boelens of stuur een mail naar sponsor@rugbyclubgroningen.nl

Sponsors