Over RCG

Rugby is een leuke, groeiende teamsport, die ook steeds meer in de media-aandacht komt te staan. Rugby staat voor sportief, hard, eerlijk, gezellig en is een fantastische sport om te beoefenen en zeker ook om naar te kijken.

Rugby Club Groningen is een sportieve, gezellige vereniging met een voortdurend groeiend aantal enthousiaste leden. De club bestaat uit 4 herenteams, 1 damesteam en een jeugdteam in elke leeftijdscategorie. Rugby Club Groningen speelt vrijwel door heel Nederland. Naast de spelende leden is er nog een groot aantal betrokkenen, vrijwilligers en sponsors dat met hun inspanningen en bijdragen deze club tot een bloeiend geheel maken.

Rugby Club Groningen is in eerste plaats een rugbyclub en rugby is dan ook wat de leden bindt. Mensen worden lid van de club omdat ze willen rugbyen en zich herkennen in de uitstraling van de club. Op sportcomplex “De Esserberg” treffen rugbyers, ouders, supporters en sponsors en vrijwilligers elkaar om ieder op hun eigen manier te genieten van hun favoriete vrijetijdsbesteding.

Rugby Club Groningen bestaat op dit moment uit meer dan 300 leden. Vooral het afgelopen jaar is er een substantiële groei waar te nemen. Deze stijging is het gevolg van een positieve inspanning door de leden van Rugby Club Groningen. Door initiatief van de leden worden in de 3 noordelijke provinciën rugbyclinics verzorgd voor jong en oud. Dit draagt weer bij aan de bekendheid van de rugbysport.

Rugby Club Groningen is een enthousiaste en ambitieuze rugbyclub die de komende jaren wil groeien, niet alleen in het aantal leden, maar ook op sportief niveau willen we presteren. Om de ambitie in de toekomst waar te kunnen maken, wordt er veel aandacht besteed aan jeugd en het promoten van rugby in de regio.

Sponsors